Committee of TSOHNS

history

Committee of TSOHNS

President:

Pei-Jen Lou

Vice President:

Pen-Yuan Chu, Jenn-Dong Mo

Executive Director:

Ta-Jen Lee, Bor-Hwang Kang, Peir-Rong Chen, Chien-Lang Huang, Chi-Chia Huang, Yi-Chang Yang, Hsi-Teng Cheng, Chih-Jaan Tai

Directors:

Lieber Po-Hung Li, Chen-Chi Wang, Ying-Piao Wang, Ching-Yu Chiang, Che-WeiWu, Kao-Hui Shen, Chung-Han Hsin, Hsien-Jang Chou, Cheng-Yu Lin, Chen-Ming Hsu, Su-Yi Hsu, Wei-Chung Hsu, Hsin-Chien Chen, Kuo-Chin Huang, Tzong-Hann Yang, Pin-Zhir Chao, Yuan-Kai Cheng, Po-Wen Cheng, Shyh-Kuan Tai, Chih-Yen Chien, Yuh-Yi Su, Jin-Chuang Su

Alternate Director:

Rong-San Jiang, Mao-Chang Su, Chih-Hung Lee, Chin-Shaw Stella Tsai

Chairman of Supervisor:

Shan-Kai Chao

Executive Supervisor:

Che-Chen Lien, Chii-Yuan Huang

Supervisor:

Hung-Pin Wu, Ping-Hung Shen, Sung-Hsiang Juan, Wang-Chih Lin, Chung-Jan Kang, Yung-Fang Chang, Tseng-Cheng Chen, Ji-Chung Peng

Alternate Supervisor:

Chien-Han Yuan, Bo-Nien Chen

Consultants:

Shyue-Yih Chang, Tyrone Wang, Kai-Nan Lin, Chuan-Jen Hsu, An-Suey Shiao, Fei-Peng Lee, Tzu-YuH siao, Yaoh-Shiang Lin, Mu-Kuan Chen

Secretary:

Chih-Hung Lee

Vice-Secretary:

Li-Jen Liao, Shih-An Liu, Hui-Ching Chuang, Chun-Chieh Wang, Chia-Chang Huang, I-Lun Hsieh