@
Taiwan Otolaryngological Society
@ home E-mail @ 媩
@
home
History
What's News
Board of directors
Journal
Contact us
@
@ Board of directors
President Yaoh-Shiang Lin
Vice President Mu-Kuan Chen
Yi-Chang Yang
Standing Directors Jenq-Yuh Ko
Hsueh-Yu Li
Pen-Yuan Chu
Hsi-Teng Cheng
Wang-Chih Lin
Jiann-Liang Chen
Directors Mao-Chang Su
Hsin-Te Hsu
Chih-Hung Shu
Te-Huei Yeh
Jen-Pang Wang
Rong-San Jiang
Hung-Meng Huang
Tzer-Zen Hwang
Peir-Rong Chen
Chung-Feng Hwang
Chih-Jaan Tai
Jenn-Ren Hsiao
Ling-Feng Wang
Jih-Chin Lee
Ying-Piao Wang
Cheng-Chung Chang
Ching-Ming Chou
Hsien-Jang Chou
Chien-Lang Huang
Yi-Ming Hu
Hsieh Ming Ying
Hsieh,Chung-Chan
Alternate Director Chuan-Hsiang Kao
Ping-Ying Chiang
Shun-Kuo Wu
Sung-Hsiang Juan
Standing Supervisor Jenq-Hoe Chen
Supervisor Tien-Chen Liu
Tzong-Yang Tu
Lieber Po-Hung Li
Chin-Shaw Stella Tsai
Jenn-Dong Mo
Chun-Liang Lin
Chi-Chia Huang
Yung-Fang Chang
Alternate Supervisor Hsing-Won Wang
Consultants Mow-Ming Hsu
Shuei-Yi Chang
Tyrone Wang
Kai-Nan Lin
Chuang-Cheng Shu
An-Suey Shiao
Fei-Peng Lee
Tzu-Yu Hsiao
Secretary Yuh-Yi Su
Vice-Secretary Tsung-Lin Yang
Chii-Yuan Huang
Kao-Hui Shen
TOP
@
@

Taiwan Otolaryngological Society
Room 507, 5F-5, No.6, Hengyang Road, Zhongzheng District, Taipei City 10045, Taiwan (R.O.C.)
TelG+886-2-2314-1618  FaxG+886-2-2314-1621  E-mailGtotolsoc@ms18.hinet.net

@